GDPR - Jūsu personas datu drošība

Ar 2018. gada 25. maiju stājas spēkā jaunā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Regula nosaka personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu, un ir saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus.

Arī mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kādus datus par Jums mēs apkopojam un kur mēs tos izmantojam.  Augstu vērtējot Jūsu privātumu un mums iesniegtos personas datus, mēs dalāmies ar izsmeļošu informāciju par to, kādi Jūsu personas dati un kādiem mērķiem tiek izmantoti. Ja Jums ir jautājumi vai komentāri, sazinieties ar mums pa tālruni: 25143883 vai e-pastu: info@flizem.lv

Kādus datus mēs apkopojam?

Mūsu iekšējā organizatoriskā sistēma ir izveidota tā, lai Jūsu personas datiem varētu piekļūt un tos apstrādātu tikai tās personas, kam ir īpašas pilnvaras, taču pat šīm personām ir ierobežota piekļuve Jūsu personas datiem, ja darba funkciju pildīšanai pilnībā pietiek ar anonimizētiem datiem. 

Tāpēc Jūsu personas datu aizsardzības līmenis atbilst visaugstākajiem drošības standartiem. 

Pērkot preci interneta veikalā „flizem.lv”, mēs izrakstam pasūtījuma kvīti, un tā izpildei minimālā nepieciešamā informācija ir Jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un pakomāta adresi. Jūsu kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu Jūs informēt par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem. Šī personiskā informācija ir nepieciešama tikai konkrētā pasūtījuma noslēgšanai un īstenošanai. 

Veicot savu tiešo darbību un sazinoties ar Jums, mēs noteikti:

  • neapkopojam un nesaglabājam Jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs;
  • nenosūtām nekādus datus saistībā ar Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt Jūsu personu.

Kā mēs glabājam un apstrādājam personas datus?

Izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, mēs nodrošinām, lai Jūsu personas dati tiktu aizsargāti pret jebkādām nelikumīgām darbībām: personas datu grozīšanu, izpaušanu vai iznīcināšanu, personas identitātes zādzību, krāpšanu. 

Kur var iegūt vairāk informācijas?

Vispārējā datu aizsardzības regula garantē, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti godīgi, likumīgi un pārredzami, kā arī sniedz pamatnostādnes mums, kā pēc iespējas efektīvāk aizsargāt Jūsu personas datus.  Regula paplašina Jūsu tiesības un nodrošina līdzekļus, kā Jums piedalīties Jūsu personas datu apstrādē un kontrolē. 

Kontakti: 

Tālr.: 29644727 (darba dienās no 9:00 līdz 18:00) 

E-pasta adrese: info@flizem.lv